1962 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 1984 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İşletme Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. 1987 yılında Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Bilim Dalında tamamladı. 1990 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde (OHIO-Cleveland) Baldwin-Wallace University’de IMBA alanında ikinci yüksek lisans derecesini aldı.1995 yılında doktora çalışmalarını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Bilim Dalında tamamladı. Denetim alanındaki doktora tez çalışması 1996 yılında SPK tarafından kitap olarak yayınlandı. Muhasebe-Finansman Bilim Dalı’nda 1995’de Yardımcı doçent, 2002’de doçent, 2007’da profesör unvanı aldı. Akademik çalışmalarının yoğunlaştığı alanlar; Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Standartları, Bağımsız Denetim, Etik, Muhasebe Hileleri, Yolsuzluk, İç Kontrol, İç Denetim, Finansal Tablolar Analizi ve Muhasebe Mesleğidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde kitap, makale, bildiri ve AB proje çalışmalarından oluşan birçok yayını vardır. TÜRMOB/TESMER, KGK gibi kurumlar bünyesinde oluşturulan çeşitli komisyonlarda görev üstlendi. Aynı zamanda YMM ve Bağımsız Denetçilik unvanlarına da sahip olup alanıyla ilgili olarak mahkemelerde bilirkişi olarak da görev almakta olan Selimoğlu evlidir.