1972 yılında İzmir’ de doğdu. 1993 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun oldu. Ağustos 1993 – Ekim 1995 tarihleri arasında BMC Ompaş Otomotiv Mamulleri A.Ş. nin muhasebe departmanında çeşitli görev ve sorumluluklar yerine getirdi. Ekim 1995 – Mart 1999 yılları arasında Yeminli Mali Müşavirlik firmasında tam zamanlı olarak Denetçi ünvanıyla bir çok firmanın tam tasdik, halka açılma ve bağımsız denetim faaliyetlerinde bulundu. Bu çalışmaları sırasında 3568 sayılı yasa gereği staj ve staj sayılan hizmetlere ilişkin süreler kapsamında stajımı tamamlayarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavının ardından 1999 yılında S.M.M.M. ünvanını elde etmiştir. Mart 1999 – Eylül 2001 tarihleri arasında halka açılma ve bağımsız denetim çalışmalarında bulunduğu Tesco Kipa Kitle Pazarlama A.Ş. firmasında Merkez Muhasebe Müdürü ünvanı ile mağazalar konsolidasyonu, Mali tabloların oluşturulması ve açıklanması, ortakların özlük hakları ve İMKB-SPK ilişkileri, görev tanımıyla çalışmıştır. Kasım 2001 – Ekim 2006 tarihlerinde Özege Tütün A.Ş. firmasında ve grup şirketlerinde Muhasebe Sorumlusu olarak görev yaptı. Ekim 2006 tarihinde evlilik birliği sebebiyle Eskişehir’e taşınmıştır. Ocak 2011 tarihinde İzmir SMMM Odasında olan kaydını Eskişehir SMMM Odası’na taşıdı.. Halen Eskişehir SMMM Odasının Çalışanlar Listesinde yer alarak mesleğini kendi bürosunda icra etmektedir.. 2011 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sınava girerek 02.05.2012 tarihli SPK Bağımsız Denetçi Belgesini almaya hak kazandı. 660 sayılı Kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli şartları taşıdığından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından 2635 nolu Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. HILL Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin kurucu ortaklarından olup, evli ve bir çocuk annesidir.