OSMAN DENİZ
KURUCU ORTAK - YÖNETİM KURULU BAŞKANI, YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR, KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ

OSMAN DENİZ

1960 yılında Afyonkarahisar- Sinanpaşa ilçesi Nuh köyünde doğdu. İlköğrenimini Nuh’da orta öğrenimini ise Afyonkarahisar’da tamamladı. 1977 yılında Ankara Maliye Meslek Lisesini bitirdi. 1981 yılında Bursa İ.T.İ.A. Muhasebe Vergi Bölümünden mezun oldu. 1977-1984 yılları arasında Maliye Bakanlığı taşra birimlerinde Vergi Memurluğu ve Servis Şefliği görevlerinde bulundu. 1984-2005 yılları arasında Maliye Bakanlığında Vergi Denetmeni olarak görevini sürdürmüş olup, 1998-2002 yılları arasında Maliye Bakanlığı BİDDEP Projesinde de eğitici olarak görev almıştır.

2005 yılında Maliye Bakanlığından emekli olarak Yeminli Mali Müşavirlik yapmaya başladı.
Eskişehir Yeminli Mali Müşavirler Odası Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
Halen Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak çalışmakta olup, evli ve iki çocuk babasıdır ve Almanca bilmektedir.

  • E-posta:osman.deniz@hilldenetim.com
PROF.DR SEVAL SELİMOĞLU
KURUCU ORTAK- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ, YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR, KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ

PROF.DR SEVAL SELİMOĞLU

1962 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladıktan sonra 1984 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İşletme Bölümünden mezun oldu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. 1987 yılında Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Bilim Dalında tamamladı. 1990 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde (OHIO-Cleveland) Baldwin-Wallace University’de IMBA alanında ikinci yüksek lisans derecesini aldı.1995 yılında doktora çalışmalarını Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe Bilim Dalında tamamladı. Denetim alanındaki doktora tez çalışması 1996 yılında SPK tarafından kitap olarak yayınlandı. Muhasebe-Finansman Bilim Dalı’nda 1995’de Yardımcı doçent, 2002’de doçent, 2007’da profesör unvanı aldı. Akademik çalışmalarının yoğunlaştığı alanlar; Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Standartları, Bağımsız Denetim, Etik, Muhasebe Hileleri, Yolsuzluk, İç Kontrol, İç Denetim, Finansal Tablolar Analizi ve Muhasebe Mesleğidir. Ulusal ve uluslararası düzeyde kitap, makale, bildiri ve AB proje çalışmalarından oluşan birçok yayını vardır. TÜRMOB/TESMER, KGK gibi kurumlar bünyesinde oluşturulan çeşitli komisyonlarda görev üstlendi. Aynı zamanda YMM ve Bağımsız Denetçilik unvanlarına da sahip olup alanıyla ilgili olarak mahkemelerde bilirkişi olarak da görev almakta olan Selimoğlu evlidir.
  • E-posta:seval.sevimoglu@hilldenetim.com
LEVENT DİLEK
KURUCU ORTAK- YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR, KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ

LEVENT DİLEK

1969 yılında Ankara’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 1992 tarihinde mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Yeminli Mali Müşavirlik ofisinde denetim ve tasdik hizmetlerini yaparak ,3568 sayılı yasa gereği Mali Müşavirlik stajını tamamlayarak 2000 tarihinde Mali Müşavirlik ruhsatını almıştır. 2001 tarihinden itibaren Eskişehir S.M.M.M Odasının Çalışanlar Listesinde yer alarak mesleğini kendi bürosunda icra etmektedir 660 sayılı Kanun Hükmünde kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli şartları taşıdığından 20.02.2014 tarihinde KGK tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. HILL Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.‘nin kurucu ortaklarından olup aynı zamanda yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde de bulunmakta olan Dilek evlidir.
  • E-posta:levent.dilek@hilldenetim.com
PINAR ÖZTUĞCU KORKMAZ
KURUCU ORTAK - SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR, KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ

PINAR ÖZTUĞCU KORKMAZ

1972 yılında İzmir’ de doğdu. 1993 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun oldu. Ağustos 1993 – Ekim 1995 tarihleri arasında BMC Ompaş Otomotiv Mamulleri A.Ş. nin muhasebe departmanında çeşitli görev ve sorumluluklar yerine getirdi. Ekim 1995 – Mart 1999 yılları arasında Yeminli Mali Müşavirlik firmasında tam zamanlı olarak Denetçi ünvanıyla bir çok firmanın tam tasdik, halka açılma ve bağımsız denetim faaliyetlerinde bulundu. Bu çalışmaları sırasında 3568 sayılı yasa gereği staj ve staj sayılan hizmetlere ilişkin süreler kapsamında stajımı tamamlayarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavının ardından 1999 yılında S.M.M.M. ünvanını elde etmiştir. Mart 1999 – Eylül 2001 tarihleri arasında halka açılma ve bağımsız denetim çalışmalarında bulunduğu Tesco Kipa Kitle Pazarlama A.Ş. firmasında Merkez Muhasebe Müdürü ünvanı ile mağazalar konsolidasyonu, Mali tabloların oluşturulması ve açıklanması, ortakların özlük hakları ve İMKB-SPK ilişkileri, görev tanımıyla çalışmıştır. Kasım 2001 – Ekim 2006 tarihlerinde Özege Tütün A.Ş. firmasında ve grup şirketlerinde Muhasebe Sorumlusu olarak görev yaptı. Ekim 2006 tarihinde evlilik birliği sebebiyle Eskişehir’e taşınmıştır. Ocak 2011 tarihinde İzmir SMMM Odasında olan kaydını Eskişehir SMMM Odası’na taşıdı.. Halen Eskişehir SMMM Odasının Çalışanlar Listesinde yer alarak mesleğini kendi bürosunda icra etmektedir.. 2011 yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sınava girerek 02.05.2012 tarihli SPK Bağımsız Denetçi Belgesini almaya hak kazandı. 660 sayılı Kanun hükmünde kararname ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli şartları taşıdığından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından 2635 nolu Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. HILL Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’nin kurucu ortaklarından olup, evli ve bir çocuk annesidir.
  • E-posta:pinaroztugcu.korkmaz@hilldenetim.com
KEREM TIĞLI
KURUCU ORTAK - SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR, KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ

KEREM TIĞLI

955 yılında Antalya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manavgat ‘da tamamladıktan sonra 1977 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İktisat Maliye Bölümünden mezun oldu. 12.09.1977- 20.06.1986 yılları arasında özel şirketlerde muhasebe , mali ve İdari İşler görevlerinde bulundu. 1986 yılında muhasebe bürosu açtı. Halen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler olarak bağımsız çalışmaktadır. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili mevzuat uyarınca gerekli şartları taşıdığından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir.19.02.2014 tarihinde Bağımsız Denetçi siciline tescil oldu. HILL Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.‘nin kurucu ortaklarından olup, evli ve iki çocuk babasıdır.
  • E-posta:kerem.tigli@hilldenetim.com
ALİ HAYDAR ERYÖRÜK
KURUCU ORTAK - SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR, KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ

ALİ HAYDAR ERYÖRÜK

1969 yılında doğdu.. 1993 tarihinde Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu.. 18.12.1998 tarihinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı alarak, 1995 yılından bu yana özel bir şirkette , Mali İşler Yöneticisi görevinde bulunmaktadır..660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili mevzuat uyarınca gerekli şartları taşıdığından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir.11.02.2014 tarihinde Bağımsız Denetçi siciline tescil oldu. HILL Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.‘nin kurucu ortaklarından olup, evli ve iki çocuk babasıdır.
  • E-posta:alihaydar.eryoruk@hilldenetim.com
FUAT EREN
URUCU ORTAK - SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR, KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ

FUAT EREN

1969 yılında doğdu. 30.06.1992 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 01.11.1993 tarihinde iş hayatı başladı. 01.03.1995 – 30.04.1999 yılları arasında özel şirketlerde Muhasebe Müdürlüğü ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 28.01.2000 tarihinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak ruhsat aldı. Mahkemelerde bilirkişi olarak görevlerde bulundu. Halen Özel bir şirkette, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmaktadır. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili mevzuat uyarınca gerekli şartları taşıdığından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir.14.01.2014 tarihinde Bağımsız Denetçi siciline tescil oldu. HILL Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.‘nin kurucu ortaklarından olup, evli ve bir çocuk babasıdır.
  • E-posta:fuat.eren@hilldenetim.com
ÜSNİYE KARA
URUCU ORTAK - SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR, KGK BAĞIMSIZ DENETÇİ

ÜSNİYE KARA

1961 yılında Ankara’da doğdu.
İlk ve orta eğitimini Ankara’da, lise eğitimini Konya Gazi Lisesi’nde tamamladı.
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü ve Dumlupınar Üniversitesi Seramik ve Cam bölümlerini bitirdi.

1996 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı’nı aldı.
1990-2005 yılları arasında sektörün önde gelen bir inşaat firmasında mali işlerden sorumlu Muhasebe Müdürü sıfatı ile bağımlı çalıştı.
2005 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanı ile kendi ofisini açtı. Halen kendi ofisinde mesleğini icra etmektedir.
2000 yılından beri mesleği ile ilgili alanlarda mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaktadır.
2007-2015 yılları arasında İflas Ertelemesi kapsamında bazı firmalarda Yönetici Kayyum olarak görev yaptı.
Konkordato Komiserliği eğitimini aldı.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın bağımsız çalışanlar listesinde kayıtlı üyesidir.
2006-2010 yılları arasında Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu başkanlığı ve üyeliği görevini yaptı.
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda farklı dönemlerde birçok mesleki komisyonda görev aldı.
Mesleği ile ilgili alanlarda birçok konferans, sempozyum, seminer ve meslek içi eğitimlere katıldı.
2013 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilerek Bağımsız Denetçi Ruhsatı’nı aldı.
2015 yılında HILL Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi firmasında Bağımsız Denetçi olarak çalışmaya başladı.

  • E-posta:husniye.kara@hilldenetim.com