VERGİ BEYANNAMELERİNİN HAZIRLANMASI HİZMETİ

Beyannamelerin hazırlanmasına yönelik ilgili vergi hesaplarının sınırlı incelemesini kapsamaktadır.

MUHASEBE VE FİNANSAL DESTEK HİZMETİ

Tek düzen hesap planının sistematiğinin; hesap sınıfı, hesap grubu, ana hesap detayında anlatılması, Her sektördeki şirketin resmi defterlerinin tutulması, muhasebenin yürütülmesi ve ilgili finansal ve vergisel raporlamalarının yapılmasını kapsamaktadır.

MUHASEBE VE MALİYET SİSTEMİNİN KURULMASI HİZMETİ

Yeni muhasebe yazılımına geçilmesi sürecinde destek verilmesi, faaliyete ve raporlamaya uygun hesap planının oluşturulması ve etkin bir maliyet sisteminin oluşturulması gibi hizmetleri kapsamaktadır.

BORDRO HİZMETİ

  • Bordro üzerindeki mali yükümlülüklerin hesaplanması,
  • Bordro hesaplama sonuçlarının müşteriye raporlanması,
  • Personele ödenecek net tutarların belirlenmesi, ilgili banka talimatının hazırlanması,
  • Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin feshi ile ilgili hakların hesaplanması ve yasal kayıt ve belgelerinin hazırlanması,
  • SGK yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,