1969 yılında Ankara’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünden 1992 tarihinde mezun oldu. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Yeminli Mali Müşavirlik ofisinde denetim ve tasdik hizmetlerini yaparak ,3568 sayılı yasa gereği Mali Müşavirlik stajını tamamlayarak 2000 tarihinde Mali Müşavirlik ruhsatını almıştır. 2001 tarihinden itibaren Eskişehir S.M.M.M Odasının Çalışanlar Listesinde yer alarak mesleğini kendi bürosunda icra etmektedir 660 sayılı Kanun Hükmünde kararname ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli şartları taşıdığından 20.02.2014 tarihinde KGK tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir. HILL Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.‘nin kurucu ortaklarından olup aynı zamanda yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevinde de bulunmakta olan Dilek evlidir.