1961 yılında Ankara’da doğdu.
İlk ve orta eğitimini Ankara’da, lise eğitimini Konya Gazi Lisesi’nde tamamladı.
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü, Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü ve Dumlupınar Üniversitesi Seramik ve Cam bölümlerini bitirdi.

 • 1996 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatı’nı aldı.
 • 1990-2005 yılları arasında sektörün önde gelen bir inşaat firmasında mali işlerden sorumlu Muhasebe Müdürü sıfatı ile bağımlı çalıştı.
 • 2005 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ünvanı ile kendi ofisini açtı. Halen kendi ofisinde mesleğini icra etmektedir.
 • 2000 yılından beri mesleği ile ilgili alanlarda mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaktadır.
 • 2007-2015 yılları arasında İflas Ertelemesi kapsamında bazı firmalarda Yönetici Kayyum olarak görev yaptı.
 • Konkordato Komiserliği eğitimini aldı.
 • Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın bağımsız çalışanlar listesinde kayıtlı üyesidir.
 • 2006-2010 yılları arasında Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Denetleme Kurulu başkanlığı ve üyeliği görevini yaptı.
 • Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda farklı dönemlerde birçok mesleki komisyonda görev aldı.
 • Mesleği ile ilgili alanlarda birçok konferans, sempozyum, seminer ve meslek içi eğitimlere katıldı.
 • 2013 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilerek Bağımsız Denetçi Ruhsatı’nı aldı.
 • 2015 yılında HILL Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi firmasında Bağımsız Denetçi olarak çalışmaya başladı.