1969 yılında doğdu. 30.06.1992 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 01.11.1993 tarihinde iş hayatı başladı. 01.03.1995 – 30.04.1999 yılları arasında özel şirketlerde Muhasebe Müdürlüğü ve Mali İşler Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 28.01.2000 tarihinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak ruhsat aldı. Mahkemelerde bilirkişi olarak görevlerde bulundu. Halen Özel bir şirkette, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmaktadır. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İlgili mevzuat uyarınca gerekli şartları taşıdığından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından Bağımsız Denetçi olarak yetkilendirilmiştir.14.01.2014 tarihinde Bağımsız Denetçi siciline tescil oldu. HILL Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.‘nin kurucu ortaklarından olup, evli ve bir çocuk babasıdır.