BAĞIMSIZ DENETİM

Yeni Türk Ticaret Kanununa göre Bağımsız Denetim, belirlenen ölçütleri aşan sermaye şirketlerinin tabi olduğu hukuki bir zorunluluktur. Ancak belirlenen ölçütlerin altında kalan sermaye şirketleri için de Sınırlı Bağımsız Denetim planlanmaktadır. Şirketimiz Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş, konusunda uzman Bağımsız Denetçi kadrosu ile hizmet vermeye hazırdır.

Bağımsız Denetimi, yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olarak değil işletme için bir ihtiyaç ve işletmelerin sağlıklı yönetsel kararlar vermesine katkıda bulunacak bir gereklilik olarak görmekteyiz. Hizmetlerimizi de bu anlayış ile yerine getirmekteyiz.

HİLE DENETİMİ

Bu hizmetimizin amacı; hile ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak ve önleyici sistemler kurmaya yönelik yöntem ve yaklaşımlar konusunda bilgilendirmede bulunmak ve şirketlerdeki kaynakların kullanımında dikkate alınması gereken olası hile ve yolsuzluk durumlarına dikkat çekmektir.

ÖZEL AMAÇLI DENETİM

Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda özel amaçlı denetimler yapılmaktadır. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yasal gerekliliklerin yanısıra, kalite ve verimliliği arttırmak başlıca hedeflerimizdendir.

İÇ DENETİM ve SİSTEM DENETİMİ

İç denetimin amaçları, karşılaşılan riskler, iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonunun sağlanmasının yanı sıra iç kontrol sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi ve denetlenmesi, iş akış prosedürleri, iş tanımları, organizasyon el kitabı, yönetmelik ve yönergelerin hazırlanmasını kapsamaktadır.