İNSAN KAYNAKLARI

Açık Pozisyon :
DENETÇİ
Ayrıntı :
Şirketimizin Bağımsız Denetim bölümünde görevlendirilmek üzere,

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatına sahip,
 • KGK Bağımsız Denetçi Sicilinde kayıtlı ve SPK Bağımsız Denetim Lisansı bulunan,
 • Denetim faaliyetlerinde minimum 2 yıllık profesyonel deneyime sahip,
 • Bağımsız Denetim mesleğinin gerektirdiği etik ilke ve kuralları özümsemiş,
 • Ekip çalışmasına yatkın ve profesyonel sorumluluk sahibi olan,
 • Sürekli hizmetiçi eğitime açık olan ve seyahat engeli bulunmayan,
 • bir Denetçi aramaktayız. Pozisyona başvurmak için, aşağıdaki formu kullanabilirsiniz. Başvurusu değerlendirmeye alınan adaylara, ilgili şirket yetkilimiz tarafından geri dönüş yapılacaktır.

  HILL
  BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.
  GÜNDEM VE DUYURULAR
  TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARINA İLİŞKİN BİLGİ NOTU
  BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN ETİK KURALLAR STANDARDI
  KKS 1 - TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI KALİTE KONTROL STANDARDI
  TDS -RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI
  BDS 200 -BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ
  BDS 210- BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASI
  BDS 220 - FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL
  BDS 230 -BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ
  BDS 240 - FİNANSAL TABLOLARIN DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI
  BDS 250 - FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE İLGİLİ MEVZUATIN DİKKATE ALINMASI
  BDS 260 - ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM
  BDS 265 - İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA VE YÖNETİME BİLDİRİLMESİ
  BDS 300 - FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI
  BDS 315 - İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ
  BDS 320 - BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASINDA VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK
  BDS 330 - BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER
  BDS 402 - HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR
  BDS 450 - BAĞIMSIZ DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  BDS 500 - BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI
  BDS 501 -BAĞIMSIZ DENETİMİ KANITLARI BELİRLİ KALEMLER İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL HUSUSLAR
  BDS 505 -DIŞ TEYİTLER
  BDS 510 -İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER- AÇILIŞ BAKİYELERİ
  BDS 520 - ANALİTİK PROSEDÜRLER
  BDS 530 - BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖRNEKLEME
  BDS 540 - GERÇEĞE UYGUN DEĞERE İLİŞKİN OLANLAR DÂHİL MUHASEBE TAHMİNLERİNİN VE İLGİLİ AÇIKLAMALARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ
  BDS 550 - İLİŞKİLİ TARAFLAR
  BDS 560 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
  BDS 570 - İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ
  BDS 580-YAZILI AÇIKLAMALAR
  BDS 600 - ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL)
  BDS 610 - İÇ DENETÇİ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI
  BDS 620 - UZMAN ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI
  BDS 700 - FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN  GÖRÜŞ OLUŞTURMA VE RAPORLAMA
  BDS 705 - >BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA OLUMLU GÖRÜŞ DIŞINDA BİR GÖRÜŞ VERİLMESİ
  BDS 706 - BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI
  BDS 710 - ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT  KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR
  BDS 720 - BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI
  BDS 800 - ÖZEL HUSUSLAR-ÖZEL AMAÇLI ÇERÇEVELERE GÖRE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ
  BDS 805 - ÖZEL HUSUSLAR – TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ
  BDS 810 - ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN RAPOR VERMEK ÜZERE YAPILAN DENETİMLER
  SBDS 2410 - ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN, İŞLETMENİN YILLIK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİ YÜRÜTEN DENETÇİ TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ
  İHS 4400 - FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN, ÜZERİNDE MUTABIK KALINAN PROSEDÜRLERİN UYGULANMASINA YÖNELİK İŞLER
  GDS 3400 - İLERİYE YÖNELİK FİNANSAL BİLGİLERİN İNCELENMESİ
  GDS 3420 - BİR İZAHNAMEDE YER ALAN PROFORMA FİNANSAL BİLGİLERİN DERLENMESİNE İLİŞKİN RAPORLAMA YAPMAK ÜZERE ÜSTLENİLEN GÜVENCE DENETİMLERİ
  GDS 3402 - HİZMET KURULUŞUNDAKİ KONTROLLERE İLİŞKİN GÜVENCE RAPORLARI
  GDS 3000 - TARİHİ FİNANSAL BİLGİLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VEYA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ DIŞINDAKİ DİĞER GÜVENCE DENETİMLERİ STANDARDI
  SBDS 2400 - TARİHİ FİNANSAL TABLOLARIN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ
  BDS 701 - KİLİT DENETİM KONULARININ BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA BİLDİRİLMESİ
  HILL
  BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.
  YAYINLAR ve MAKALELER
  • Muhasebe Denetimi
  Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu, Prof. Dr. Şaban Uzay titiz çalışmalar sonunda yazılmıştır. “Muhasebe Denetimi” derslerinde yararlı olabilecek bir ders kitabı niteliğinde olmasıyla birlikte, “SMMM Staja Başlama...

  • TEK DÜZEN HESAP PLANI
  İşletmeler, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların çalışması hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşir ...

  • İNSAN KAYNAKLARI
  • DANIŞMANLIK
  • LİNKLER