Bağımsız Denetim
Bağımsız Denetim
Neden bağımsız denetim?

Bağımsız denetim kanunların, yönetmeliklerin, standartların işletmelere dayattığı bir zorunluluk değil aksine günümüz işletmeleri için vazgeçilemez bir ihtiyaçtır. Şeffaf, açık ve anlaşılır bilgi en değerli bilgidir ve bu da ancak bağımsız denetimle mümkündür.Bağımsız denetimin, hem denetlenen firmaya, hem de kamuya ve devlete yararları söz konusudur.

 • Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
 • Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
 • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
 • İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
 • Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
 • Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların haklan daha iyi korunmuş olur.
Bağımsız denetime kimlerin ihtiyacı var?
Bağımsız denetime kimlerin ihtiyacı var?
 • Yeni TTK ile tüm sermaye şirketleri
  1. Aktif toplamı 40 milyon ve üstü Türk Lirası.
  2. Yıllık net satış hasılatı 80 milyon ve üstü Türk Lirası.
  3. Çalışan sayısı 200 ve üstü Bağımsız denetime zorunlu tutulan şirketin mali tabloları eğer bağımsız denetimden geçmemişse mali tabloları yok sayılmaktadır. Bu husus sonuçta çok ciddi sonuçları beraberinde getirmektedir.
 • Bankalar veya Finansal Kuruluşlar
 • Ortaklıklar
 • Kamu kuruluşları
 • Diğerleri
NEDEN BİZ?
NEDEN BİZ?
 • Eskişehir ilk yetkili bağımsız denetim kuruluşu olmamız.
 • Alanında uzman, meslekte uluslararası ilkeleri bilen bir ekibe sahibiz.
 • Şirketlerin vizyonlarını gerçekleştirmede güvenli yol almalarına yardımcı oluyoruz.
 • Olası riskleri değerlendirip uygun karşılıkları sunuyoruz.
 • Etkin ve verimli karar almada bilginin gücünü biliyoruz ve size ihtiyaca uygun, zamanında karşılaştırabileceğiniz bilgiler üretiyoruz.
 • Şirket içi eğitimlerinizde size destek veriyoruz.
 • İşletmeniz hakkında bilinmesi gereken konularla ilgili bağımsız, detaylı bir rapor hazırlıyoruz.
 • Sahip olduğumuz evrensel etik ilkelerle, sizin kurumsal yönetiminizi güçlendiriyoruz.
 • Yeni TTK’nın öngördüğü değişimleri kurumsal yapıda yaşama geçiriyor ve takibini yapıyoruz.